راهکاری های لجستیکی

متن مقاله

با توجه به تجریه چندین ساله خود در صنعت سامانه های بازشو ، همچنین سوابق فعالیت های لجستیکی خود در صنعت خودرو و الزامات لجستیکی شرکت ساپکو، به نظر می رسد درک صحیحی از مفهوم "لجستیک" و "راهکارهای لجستیکی" توسط کارشناسان و مهندسین مرتبط با این مبحث، صورت نگرفته است. در این مقاله، سعی بر این است با مرور تعاریف این مفاهیم کاربردی، تا حد امکان، همگرایی بیشتری بین کارشناسان فعال در این زمینه پدید آید و موجبات توسعه " مهندسی لجستیک " را با توجه به منابع هوش ایرانی در کشورمان، فراهم آوریم.

لجستیک

تعریف لجستیک از نظر " انجمن مدیریت لجستیک " عبارتست از : " لجستیک آن بخش از فرآیند زنجیره تامین است که عهده دار برنامه ریزی ، اجرا و کنترل موثر و کارای جریان روبه جلو و معکوس ، انبارش کالاها ، خدمات و اطلاعات ما بین نقطه مبداء و نقطه مصرف در جهت برآورده سازی نیازهای مشتریان می باشد." و تعریف دیگری که ارائه شده :

" لجستیک شامل تمامی عملیات ضروری برای تحویل کالاها یا خدمات می باشد، بجز نحوه ساخت یا انجام خدمت دهی."

برای ارائه تعریف مناسبی از لجستیک در سطح سازمان، می توانیم لجستیک را از نظر محدوده فرآیندی درسطح سازمان مشخص کنیم. در واقع فرآیندهایی که اجرای آنها می توانند در حوزه ی فرآیندی لجستیک قرار گیرد و به نوعی بر روی فرآیند لجستیک تاثیرگذار باشند .


@title


@title


فرايندهای لجستیکی

برخی از اهم این فرایندها عبارتند از:

• تامین (پشتیبانی از جریان فیزیکی)

• تولید (پشتیبانی از جریان فیزیکی)

• برنامه ریزی (منابع لجستیکی / تامین / تولید)

• انبارش و نگهداری

• حمل و نقل (رو به داخل / جابجایی های درون سازمان / رو به خارج)

• بسته بندی (پشتیبانی از جریان فیزیکی)

• دریافت و ارسال کالا

به خاطر داشته باشید که هدف، ایجاد فرایند مستقلی به نام لجستیک در سازمان نیست بلکه لجستیک، در قالب فرایندهایی که سازمان تاکنون برای خود تعریف نموده نیز قابل ارائه است. به شرطی که ارتباطات مناسب فرایندی در آن دیده شود و تصویر مناسبی از اقدامات لجستیکی در سطح سازمان ارائه گردد که با هدف برقراری یک جریان (Flow) مواد روان تر اجرا می گردند.

فراموش نکنیم لجستیک به فعالیتهایی اطلاق می گردد که با جابجایی و حمل و نقل مواد و قطعات)در هر دو سطح زنجیره تامین و سازمان( سروکار دارند. ضمن اینکه پیشنهاد می گردد که فرایندهای

مورد اشاره در بالا، (تا حد امکان) به تفکیک در فرایندهای سازمان دیده شوند. ولی این انتظار هم وجود دارد که با توجه به ماموریت و رسالت کاری سازمان، شکل کاملا تلفیق شده و یا مجزایی از فرایندها را نیز ببینیم

اهداف و شاخص های لجستیکی

سازمان می بایست اهداف لجستیکی را تعیین نماید و از طریق شاخص های مناسب، آنها را اندازه گیری و پایش نماید. این هدف گذاری در پنج حوزه صورت می گیرد:

• موجودی ها

• تحویل به موقع

• زمانهای انتظار لجستیکی

• انحراف از تولید

• هزینه های لجستیکی

ذکر این نکته نیز ضروریست که شاخصهای قابل استفاده در حوزه لجستیک سازمان، فقط محدود به شاخصهای فوق الذکر نبوده و سازمان می تواند حسب مورد، شاخصهای دیگری را نیز در فرآیندهای خود داشته باشند.


@title


راهکارهای لجستیکی

با توجه به معیارهای اثربخشی فرآیند لجستیک که در بند قبل، مورد پردازش قرار گرفتند، به سادگی می توان درک صحیحی از مفهوم "راهکارهای لجستیکی" یا همان “Logistics solutions” ارائه داد. به طور خلاصه، به راهکارهایی که مقادیر شاخص های فرآیند لجستیک را بهبود دهد، راهکاری های لجستیکی می گویند.

به عنوان مثال، در یک سایت تولیدی، بکارگیری درب های سریع السیر در مسیر تردد لیفتراک به جای درب های معمولی با سرعت نرمال، بر روی هر پنج شاخص فوق، تاثیر داشته )به شرط اینکه در کلیه فرآیند های مرتبط با شاخص فوق، لیفتراک بکار گرفته شود( و آنها را بهبود می دهد.

از سوی دیگر در طبقه بندی راهکارهای لجستیکی، میزان بهبود حاصل شده، تعیین کننده اهمیت و اولویت راهکار لجستیکی مربوطه خواهد بود.

جمع بندی نهايی

در ویکی پدیا، لجستیک بصورت ذیل تعریف شده است:

• "مدیریت جریان کالا، اطلاعات یا هر نوع منابع دیگر؛ مانند انرژی یا انسانها بین محل تولید

یا محل موجودی تا نقطه مصرف یا مورد نیاز برای برآورده کردن نیازهای مصرفی )معمولاً

در سازمانهای نظامی.)"

• لجستیک: هنر و علم به دست آوردن تولید، توزیع مواد و محصول در مکان مناسب و در مقدار

مناسب است.

• لجستیک: شامل یکپارچه سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابهجایی کالا

و بسته بندی و در مواردی نیز شامل امنیت نیز میشود.

• لجستیک قسمتی از زنجیره تأمین است که ارزش زمان و مکان را به آن میافزاید.

شرکتهایی در ایران کار لجستیک را انجام میدهند مثل شرکت پایگان، ایران مارکت و …

در ویکی پدیا، مدیریت لجستیک بصورت ذیل تعریف شده است:

مدیریت لجستیک به عنوان نقشی در زنجیره تأمین است که وظیفهدار طراحی، نحوه اجرا، کنترل و افزایش بهرهوری کلیه فرایندهای مرتبط با ذخیرهسازی کالا و جریانهای جلو برنده یا عقب رونده مؤثر، ارائه سرویسها یا اطلاعات مرتبط از محل تولید تا نقطه مصرف به طوریکه نیازهای مشتریان را برآورده سازد، میباشد .

به شخصی که بصورت حرفه ای در مدیریت لجستیک مشغول به کار است logistician میگویند . چارتر مؤسسه لجستیک و حمل و نقل (CILT) در ۱۹۱۹ در انگلیس تأسیس شد و رویال چارتر را در سال ۱۹۲۶ تأسیس کرد. موسسات چارتر یکی از مهمترین بخشها یا موسسات در زمینه لجستیک و حمل و نقل هستند که وظیفه امتیاز دهی میزان کیفی خدمات حرفهای را در مدیریت لجستیک بر عهده دارند.

هدف از ذکر تعریف لجستیک از منبع قابل استناد دیگری همچون Wikipedia ، اشاره به تمرکز این مفهوم به "زنجیره تامین" است. بنابراین زمانی لجستیک و راهکارهای لجستیکی، مطرح می شوند که "زنجیره تامین مشخصی" تعریف شده و قرار است شروع به فعالیت نماید یا در حال فعالیت است.

در زنجیره تامین قطعا" ماهیت های مشخصی همچون شرکت ها یا سازمان ها، فعالیت دارند که در نقشه فرآیند های آن سازمان، فرآیند لجستیک ، فرآیندی است که در کل سازمان جاری است و نمود دارد.

با این نگاه به لجستیک، در اختیار داشتن راهکارهای لجستیکی طبقه بندی شده، یکی از نقاط قوت هر سازمانی در دستیابی به "زنجیره تامین با راندمان سطح بالا"، خواهد بود.


@title


@title


محصولات مرتبط

محصول مرتبط برای این مقاله ثبت نشده است.

پروژه های مرتبط

پروژه مرتبط برای این مقاله ثبت نشده است.

مقالات مرتبط

مقاله مرتبط برای این مقاله ثبت نشده است.