پنجره امنیتی

رنگ روشن، فولاد ضد زنگ، بالاپوش آبی تولید شده برای سازمان جهانی سلامت ایرانیان

درب اسلایدینگ

رنگ روشن، فولاد ضد زنگ، بالاپوش آبی تولید شده برای شرکت توانیر جهان ایرانیان

درب متحرک

رنگ روشن، فولاد ضد زنگ، بالاپوش آبی تولید شده برای صدا و سیمای جمهوری اسلامی

نظرات برخی مشتریان هساکو

فرای مرزها با شرکای بین المللی

We embrace our performance expertise, harmonizing creative compelling content with the gritty aspects of digital marketing.

abloy logo
cisa
gu logo
hormman logo
saro
kale logo